32,14,0,70,0
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,0,70,12,30,50,0,70,12,0,50,0,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Àrea de gestió d'Auditoria Socio-Laboral

La constant evolució i complexitat de la normativa social provoca la necessitat de comprovar, periòdicament, si l’empresa està adaptada a l’actualitat legislativa, a fi de corregir errors i infraccions, evitar sancions i aprofitar els avantatges legals vigents.

 

 • Detectar irregularitats per evitar sancions econòmiques.
 • Funció general de prevenció.
 • Maximitzar la utilització del marc legal vigent.
 • Detectar problemes de gestió dels recursos humans.
 • Proposar i implementar solucions.
 • Evitar situacions conflictives causades per irregularitats prèvies no detectades.
 • Aprofitar al màxim les oportunitats que ofereixen les normes actualment vigents en matèria de subvencions, bonificacions, deduccions fiscals, etc.

 • Coneixement previ de l’activitat de l’empresa i de l’organització de l’àrea de RRHH.
 • Anàlisi exhaustiva de la documentació laboral i de la seguretat social en relació amb cada norma legal o reglamentària d’aplicació.
 • Confecció d’informe de conclusions.
 • Detall dels errors i infraccions detectades
 • Estimació i quantificació de les contingències
 • Proposta de les possibles solucions