32,14,0,70,0
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,0,70,12,30,50,0,70,12,0,50,0,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Àrea de creació d'empreses

Us ajudem en l’elaboració del vostre projecte d’empresa valorant tots els aspectes depenent de l’activitat empresarial de la qual es tracti i de la idiosincràsia dels vostres socis o partícips. Partint sempre de la vostra idea de negoci, ajudem a crear la vostra pròpia empresa, analitzant amb vosaltres:

 • Quines formes són les millors vies per accedir al món empresarial
 • Quina és la fórmula jurídica adequada; 
 • Com finançar-la adequadament i equilibrada o possibles subvencions o ajudes
 • Quins tràmits són necessaris
 • A on presentar-los (administracions o organismes).

 

Treballem junts per transformar la vostra idea de negoci en una realitat.
La constitució d’una empresa exigeix una sèrie de tràmits previs i nosaltres us els facilitem:

 • Obtenció de la certificació negativa de la denominació social.
 • Redacció d’estatuts socials.
 • Legitimació notarial.
 • Liquidació d’AJD.
 • Inscripció en el Registre Mercantil.
 • Alta i exempció en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Alta de les obligacions tributàries corresponents.
 • Obtenció del Codi d’Identificació Fiscal.
 • Adquisició de llibres oficials i la seva legalització.
 • Alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Alta en la mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
 • Elaboració i presentació de contractes de treball.
 • Presentació de notificació d’obertura de centre de treball.