32,14,0,70,0
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,300,0,70,12,30,50,0,70,12,0,50,0,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Àrea de gestió Jurídica

 • Assessorament general de societats mercantils.
 • Dret del producte empresarial.
 • Dret administratiu.
 • Dret civil.
 • Dret immobiliari i de la construcció.
 • Dret de la competència.
 • Insolvències.
 • Dret fiscal.

 • Dret de l’energia.
 • Dret penal.
 • Contractació mercantil.
 • Dret laboral i seguretat social
 • Procedimientos judiciales.
 • Mediaciones y Arbitrajes.
 • Derecho del consumidor.